Curriculum Vitae

[ENGLISH VERSION]

Biografia naukowa

18.06.2013 – Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska.

13.12.2004 – Doktor nauk fizycznych, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2000–2004 – Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

20.06.2000 – Magister fizyki w zakresie fizyki komputerowej, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1995–2000 – Studia magisterskie na kierunku Fizyka, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1991–1995 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Klasa o profilu matematyczno-fizycznym z ukierunkowaniem na informatykę.

1983–1991 – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

Zatrudnienie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14.11.2022– Senator UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1.10.2019– Kierownik Katedry Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Instytut Informatyki

1.10.2015– Profesor UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Instytut Informatyki

1.09.2016– 30.09.2019 – Kierownik Zakładu Neuroinformatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Instytut Informatyki

1.09.2014– 31.08.2016 – Kierownik Pracowni Neuroinformatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Instytut Informatyki

1.07.2013– 30.09.2015 – Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Instytut Informatyki

1.10.2005– 30.06.2013 – Adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Instytut Informatyki

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

1.07.2021– Senator PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa.

1.07.2021– Kierownik Katedry Systemów Inteligentnych i Data Science, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Wydział Informatyki.

1.07.2021– Kierownik specjalizacji „Data Science” na kierunku Informatyka II stopnia, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Wydział Informatyki.

20.10.2020– Kierownik specjalizacji „Inteligentne systemy przetwarzania danych” na kierunku Informatyka I stopnia, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Wydział Informatyki.

1.10.2018– Kierownik studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych”, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Wydział Informatyki.

1.10.2017– Kierownik studiów podyplomowych „Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych”, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Wydział Informatyki.

1.10.2017– Profesor PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Wydział Informatyki. Katedra Sieci Komputerowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

1.10.2013– 30.09.2017 – Profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki.

1.10.2012– 30.09.2013 – Adiunkt, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki.

1.10.2008– 30.09.2009 – Pełnomocnik Dziekana ds. studiów I stopnia kierunku Informatyka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki.

1.10.2007– 30.09.2012 – Wykładowca, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

1.09.2004– 30.09.2005 – Nauczyciel kontraktowy, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.

1.09.2003– 31.08.2004 – Nauczyciel stażysta, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Daewoo Motor Polska

3.07.2000– 14.10.2000 – Analityk programista, Daewoo Motor Polska, Lublin.

1.05.2000– 2.07.2000 – Programista aplikacji, Daewoo Motor Polska, Lublin.

1.02.2000– 30.04.2000 – Referent, Daewoo Motor Polska, Lublin.

Dodatkowe

2001-2004 – Nauczyciel neuronauki obliczeniowej, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, Fundacja na Rzecz Wspierania Alternatywnych Form Szkolnictwa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, Idea Piotra Kononowicza.

Projekty

1.04.2024-31.05.2024 – Akademia Programowania UMCS”. Wykonawca. Grant w ramach programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) POPUL/SP/0193/2023/01

1.01.2021–31.12.2023 – Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia (REINITIALISE). Członek Rady Naukowej, Członek Zespołu. Horyzont 2020, Nr 952357

30.06.2022–31.05.2023 – Badania aktywności elektrycznej kory mózgu w stanie głębokiej relaksacji. Wykonawca. Minigranty Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, II edycja.

13.12.2021–31.05.2022 – Kierownik zadania “Przeprowadzenie badań neurologicznych i psychologicznych” w ramach realizacji przez UMCS części projektu EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności RPMA0.01.02.00-14-b459/18-00

15.07.2021–15.07.2022 – Zrozumieć mgłę mózgową – badania zespołu przewlekłego zmęczenia po przebyciu COVID-19. Grant Interwencyjny NAWA. Kierownik projektu. Nr BPN/GIN/2021/1/00019/U/00001

1.07.2020–15.02.2022 – Zintegrowany system do leczenia wad wymowy–VIRTUAL SPEECH THERAPY SYSTEM – VSTS. Kierownik B+R. Nr POIR.01.01.01-00-0842/19

1.07.2020–31.10.2021 – EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności. Starszy badacz ds. Uczenia maszynowego. Nr RPMA.01.02.00-14-b459/18-00

14.10.2020–30.12.2020 – Kierownik zadania “Przygotowanie dedykowanej analizy wykonalności innowacji dotyczącej wsparcia psychologicznych aspekt.w procesów zdrowienia i leczenia polepszających jakość życia” w ramach realizacji umowy dotacji celowej Gminy Lublin dla startupu VRMed. Nr umowy 76/WSP/20

1.09.2014–30.09.2016 – Learning with ICT use (LEARN IT). Kierownik projektu. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, Ka2: współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne. Nr. 2014-1-PL01-KA200-003353

23.06.2010–30.04.2013 – Spektrum autyzmu: zintegrowana teoria. Wykonawca. Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Nr 9011/B/T02/2010/38

1.04.2009-31.12.2012 – Koordynator Merytoryczny ds. Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej w projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr UDA-POKL.03.03.04-00-133/09/01

6.06.2008-5.06.2010 – Badania modelowanego układu wzrokowego naczelnych w symulacjach wielkiej skali. Kierownik projektu. Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Nr N519 403734

9.03.2009-10.10.2009 – Ekspert merytoryczny – autor treści fizyka i matematyka w projekcie „Za rękę z Einsteinem. Edycja II”. Betacom S.A. Warszawa. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr UDA-POKL.03.03.04-00-142/08-00

17.05.2007-16.05.2009 – Modelowanie i wielkoskalowe symulacje komputerowe kory mózgowej ssaków. Główny wykonawca. Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Nr N519 01732/2120

2.01.2007-15.12.2007 – Badanie właściwości symulowanych makrozespołów neuronalnych kory wzrokowej wyższych ssaków. Kierownik projektu. Grant Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

15.12.2004-30.11.2005 – CLUSTERIX – Krajowy Klaster Linuksowy. Wykonawca. Grant Komitetu Badań Naukowych (KBN), Nr 6T11 2003C/06098

Staże badawcze

26.10.2015-26.04.2016 — Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych. Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

1.08.2005-26.08.2005 – Edinburgh Parallel Computing Centre (EPCC), Edynburg, Wielka Brytania – HPC-Europa (RII3-CT-2003-506079), przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej – Akcja Infrastruktura Badawcza w ramach Programu Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej 6PR.

1.08.2005–26.08.2005 – Dept. of Computing Science and Mathematics of Stirling University, Stirling, Wielka Brytania – HPC-Europa (RII3-CT-2003-506079), przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej – Akcja Infrastruktura Badawcza w ramach Programu Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej 6PR.

Wizyty naukowe

2023 – Jordan University College [JUCo], Morogoro, Tanzania

2023 – Mzumbe Univerity, Mzumbe, Tanzania

2023 – College of Business Education [CBE], Dar es Salaam, Tanzania

2023 – Dar es Salaam Institute of Technology [DIT], Dar es Salaam, Tanzania

2022 – Department of Cognitive and Brain Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Szewa, Izrael

2016 – Fondo Formaci ́on Euskadi, Trapagaran, Hiszpania (LEARN IT)

2015, 2016 – Klaipeda State University of Applied Sciences, Kłajpeda, Litwa (LEARN IT)

2015–Transport and Telecommunication Institute, Ryga, Łotwa (LEARN IT)

2009, 2012, 2013 – Bergen University College, Bergen, Norwegia [Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, EEA Grants, Norway Grants, Erasmus – Uczenie się przez całe życie]

2006, 2009, 2010 – Dept. of Physiology, Anatomy & Genetics (DPAG), University of Oxford

2006, 2008 – Interdisciplinary Centerfor Neural Computations (ICNC), Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima, Izrael

2001 – Institute for Theoretical Computer Science w Technische Universitaet Graz, Austria

Nagrody

2023 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2023 – Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę naukową

2023 – Homo Didacticus – za wyróżniającą się pracę dydaktyczną w semestrze zimowym 2022/23 (UMCS)

2021 – Nagroda zespołowa IV stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni

2021 – Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę naukową

2020 – 3 × Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę naukową

2020 – Nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy dla Uniwersytetu

2018 – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2014 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2013 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

2012 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2011 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za za wyróżniającą się pracę w roku akademickim 2010/2011

Członkostwo

Od 8.08.2023 – Członek OT73 – Wirtualnego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców

Od 21.10.2022 – Członek Yacht Club UMCS, Lubelski Regionalny Związek Żeglarski, Polski Związek Żeglarski

Od 7.06.2019 – Członek Klubu Strzeleckiego SNAJPER Lublin, Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego, Polski Związek Strzelectwa Sportowego

2016-2020 – Członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2016-2020 – Przedstawiciel Rektora w Radzie Programowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”

Od 2015 – Członek Komitetu Redakcyjnego Bio-Algorithms and Med-Systems

Od 2015 – Członek Rady Programowej Pracowni Wysokopolowego Rezonansu Magnetycznego w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie

Od 2015 – Wiceprzewodniczący Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Przewodniczący Sekcji Fizyki. Członek od 2009

2009-2010 – Członek Kapituły Konkursu (obszar: nauki ścisłe) na osiągnięcia naukowe w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć nauki polskiej”. Fundacja OIC Poland, Lublin

Od 1.03.2009 – Członek National Geographic Society

Od 8.12.2005 – Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Od 2015 członek Zarządu Oddziału Lubelskiego

Kursy

25 – 29.07.2022 – Intensywny kurs żeglarski, Wind Hunter, Gdańsk

16 – 17.12.2017 – Wprowadzenie do zarządzania projektami, Altkom Akademia, Lublin

12.02.2006 – 28.02.2006 – Changing your Mind about the Brain, warsztaty w Interdisciplinary Center for Neural Computations (ICNC), Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima, Izrael

19.08.2002 – 13.09.2002 – EU Advanced Course In Computational Neuroscience. An IBRO Neuroscience School, Obidos, Portugalia

1999 – Kurs Administrowania Systemem Novell NetWare 4.11 (NW520)

Licencje i certyfikaty

25.02.2024 – Srebrna Odznaka Strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pistolet centralnego zapłonu (Pcz20), Erma ESP 85A

25.02.2024 – Srebrna Odznaka Strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pistolet sportowy (Psp20), Erma ESP 85A

10.12.2023 – Brązowa Odznaka Strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pistolet centralnego zapłonu (Pcz20), Erma ESP 85A

30.07.2023 – Brązowa Odznaka Strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pistolet sportowy (Psp20), Erma ESP 85A

23.03.2023 – Złota Odznaka Strzelecka Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pistolet pneumatyczny, (Ppn20), FWB 65

2022 – Patent żeglarza jachtowego (Nr PU/54986)

2022 – Świadectwo klasy 1 operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Nr A-29915). Znak wywoławczy: SQ8GMW (DC.WML.5101.1697.2022.2)

2021 – Fundamental Neuroscience for Neuroimaging. Coursera. Johns Hopkins University.(coursera.org/verify/KK83ZTXAUM6M)

2019 – Patent strzelecki: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (Nr 61325/PAT/11/2019)

2019 – Licencja na uprawianie sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (Nr L69023)

2015 – Introduction to Programming with MATLAB (with distinction). Coursera. Vanderbilt University.

2002 – Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), No. 8585438

1999 – Certified Novell Administrator (CNA) – intraNetWare, No. 9695185

1997 – Cambridge First Certificate in English (FCE), No. 976PL0100060

1994 – Prawo jazdy kategorii B

Znajomość języków obcych

Język angielski – Pełna biegłość zawodowa

Język rosyjski – Biegłość podstawowa

Zainetresowania

Numizmatyka – Wybrane monety Konfederacji Szwajcarskiej i Królestwa Niderlandów

Strzelectwo – Pistolet. Karabin. Strzelba gładkolufowa

[POBIERZ PDF]